Rodzaje obróbki metali

Obróbka metali to rodzaj obróbki, który skupia wokół siebie ogół procesów technologicznych mających na celu zmianę właściwości chemicznych i fizycznych obrabianego metalu. W skład tych procesów technologicznych wchodzą następujące rodzaje obróbki metali:

obróbka metali

  • Obróbka skrawaniem: jest to rodzja obróbki ubytkowej, który polega na ścinaniu małych części obrabianego produktu, materiału zwanego wiórami; obróbkę skrawaniem dzielimy na obróbkę ścierną i wiórową;
  • Obróbka plastyczna: proces ten polega na wywieraniu nacisku na metale i stopy metali. Nacisk ten przekracza granicę plastyczności, tym samym zmienia trwale kształt i wymiary obrabianego materiału. Ponadto zmienia się właściwości mechaniczne tego produktu. Obróbka plastyczna może być przeprowadzana na zimno, na gorąco i półgorąco. Właśnie ze względu na kształt możemy wyodrębnić obróbkę plastyczną jako: walcowanie, kucie, wyciskanie, tłoczenie i ciągnięcie;
  • Obróbka cieplna: to kolejny rodzaj obróbki polegający na nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu materiału do zadanej temperatury i odpowiedniej szybkości. Proces ten stosuje się do zmiany właściwości plastycznych i mechanicznych danego materiału zmieniając jego strukturę;
  • Obróbka chemiczna: metoda ta polega na chemicznej zmianie powierzchni obrabianego materiału poprzez zastosowanie powłoki ochronnej zabezpieczającej produkt przed korozją a tym samym zwiększenia jego wytrzymałości;
  • Obróbka cieplno-chemiczna: stosuje się w stosunku do stopów żelaza z węglem, tj. stali, żeliwa czy staliwa. W procesie tym pod wpływem ciepła dokonuje się takich zmian jak chemicznego oddziaływania otoczenia oraz modyfikuje się niektóre własności chemiczne i fizyczne danych stopów.

Źródło: Pro Metal Form

Może Ci się również spodoba